POMIARY ELEKTRYCZNE - EKSPLOATACJA DŹWIGNIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Przejdź do treści

Menu główne:


Wykonujemy pomiary elektryczne maszyn, urządzeń dźwignicowych, całych hal produkcyjnych
wg najaktualniejszych norm elektrycznych - przepisów Polskiej Normy PN- IEC 60364: 2000, PN-HD 60361-6
(Badania oporności izolacji obwodów i urzadzeń, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego